Съюз на Българските Художници / Новини IХ ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ

02.11.21

И тази година изложбата е планирана за втората половина на декември в пространството КО_ОП.

Условия за участие: Всеки автор може да представи до 3 произведения, създадени през последната година, подписани саморъчно и професионално.

Графиките се предават без паспарту и рамка. Секция "Графика и илюстрация” – СБХ  осигурява тяхното рамкиране.

Размери: на изображението - минимален 5х5 см, максимален 30х32 см;

на хартията - 30х32 см. Графиките, които не отговарят на тези размери, няма да бъдат допуснати до журиране.

• За популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да изпрати изображения на произведенията и текст на български и английски, съдържащ: автор, размер, техника, година на създаване, цена на следния адрес: grafichni.formi@gmail.com

• Tакса в размер на 15 лв., която не подлежи на връщане, независимо от резултатите на селекцията.

Ще бъдат присъдени награди за цялостно представяне и за млад автор.

Дата за приемане:

1 декември (сряда) 2021 от 10.00 до 17.00 ч.

в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж

Датата на откриването ще бъде оповестена допълнително.

 

И тази година ще бъде проведена акция, която дава възможност на ценителите да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена - 50 лв. Акцията ще бъде в деня на откриването от 15.00 до 18.00 часа в „КО_ОП”. Който желае да се включи, може да представи  (на 1. 12.) произведения без рамка и паспарту, с размер на хартията до А4.