Съюз на Българските Художници / Новини УДЪЛЖЕН СРОК! Покана за участие в международен проект „НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА? ХУДОЖЕСТВЕНА ЕКСПРЕСИЯ И БИОМОЩНОСТ В ЕПОХАТА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА“

  • Постер - Duje Medić

27.10.21

Европейският Алианс на академиите обявява пПокана за участие в проект „НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА? ХУДОЖЕСТВЕНА ЕКСПРЕСИЯ И БИОМОЩНОСТ В ЕПОХАТА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА“, създаден от Anca Poterasu, Josip Zanki и Cristina Stoenescu и със съответния принос на Kristoffer Gansing. Идеята на Алианса, в който членуват и български организации, има нужда от подкрепа! Моля, разпространете поканата към художници, студенти и в посоки, където би имало интерес за участие!

Европейският Алианс на академиите стартира покана за проекти по темата „Биополитика“, изследвайки отношенията между правителствата и техните граждани, особено в контекста на (пост) пандемичната криза. Поканата има за цел да предизвика съвременните художници да размишляват върху собствените си практики след пандемията на COVID-19 и след продължаващите социални и политически промени.

 Очакваме предложения от художници, чиито творби се справят с аспекти на критичните културни изследвания, особено по социални и политически въпроси, възникнали от настоящата пандемия. Участващите художници могат да обмислят концепциите за биополитика и биомощност на Мишел Фуко при изследване на социалното неравенство, въздействието на дигиталните медии върху индивидите и общностите, появата на така наречените фалшиви новини и нарастващото недоверие към държавата. Как пандемиите подчертаха системните недостатъци в съвременните общества и какви други възможности за промяна трябва да се имат предвид?

 Предложенията трябва да включват интердисциплинарни изследвания, основани на иновативни методи и стратегии в дигиталната/технологичната сфера и да задълбават в различните аспекти на трансформиращото и отразяващо изкуство. Като се вземат предвид последните проучвания за далечните отрицателни ефекти на COVID-19 върху жените в различни области - от половото разделение при заплащане на труда до икономическата стабилност - се насърчават предложения, фокусирани върху неравенството между половете. Виж повече

 

Получените предложения за изложби, беседи, резиденции и събития ще се съсредоточат допълнително върху това как художественото творчество в Европа е повлияно от пандемията в до голяма степен различни контексти. Как различните системи на изкуството се адаптират към социалното дистанциране, блокиране, политическо напрежение и прекъсната дейност? Как трябва да действаме на принципите на участие и културен обмен във време на криза и как да предефинираме ново пространство за художествено творчество извън геополитическите граници? Художниците се насърчават критично да участват в транснационални диалози за статуквото на художествения труд, обществото и международната арт сцена.

Заедно търсим решения и нови възможности за сектора на изкуството, изследвайки потенциала на трансевропейското сътрудничество в епохата след пандемията.

УСЛОВИЯ

Европейският алианс на академиите осигурява финансиране на избраните проекти до 5000 евро, плюс еднократна сума за материал и производство, в зависимост от художествената дисциплина.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Поканата за проекти е насочена към художници и студенти от всички художествени дисциплини, които са представени от институциите и академиите на Европейския алианс на академиите (например СБХ и НХА). За да се насърчи европейското художествено съвместно творчество, заявленията от артистични дуети или групи от различни страни на Европейския съюз ще бъдат разглеждани положително.

 ФОРМАТ | ЦИФРОВ И АНАЛОГОВ

Избраните художници ще бъдат поканени да създадат произведение на изкуството в предпочитаната от тях художествена дисциплина, но главно в цифров формат, въз основа на концепцията на проекта и използвайки методология за художествено изследване. Художествените изследвания ще бъдат под формата на резиденции и работилници, физически или дигитални, като изводите се споделят чрез дигитални форми на сътрудничество и презентации, съответстващи на отворения и ориентиран към процеса характер и споделеност на дигиталните произведения на изкуството. Произведенията ще бъдат показани на цифрова платформа, създадена от Европейския алианс на академиите, чрез която ще представляват както аналогово, така и цифрово изкуство.

КУРАТОРСКИ ЕКИП

Авторите на концепцията на проекта и неговият кураторски екип е Работната група на Алианса 6, съставена от Anca Poterasu, Cristina Stoenescu и Josip Zanki (организационна подкрепа за проекта: Christiane Lötsch). Допълнително, проф. Кристофер Ганзинг, както и членове на Akademie der Künste ще съставят журито:

Liesbeth Bik 
Visual Artist and President, Akademie van Kunsten
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Prof. Kristoffer Gansing 
Director, The International Center for Knowledge in the Arts/
The Royal Danish Academy of Fine Arts

Prof. Arnold Dreyblatt 
Media artist and composer, Member Akademie der Künste

Anca Poterasu and Cristina Stoenescu 
Curators, The Romanian Association for Contemporary Art - ARAC

Prof. Josip Zanki 
Croation Association of Fine Artists/
Academy of Fine Arts Zagreb

Prof. Siegfried Zielinski 
Media theorist, curator and author, Member Akademie der Künste 

 

Предложенията за проекти трябва да включват

Описание на проекта (500–700 думи), включително визуален материал

Метод на работа

Кратка биография и данни за контакт

Портфолио (pdf, макс. 2-5 MB)

 

СРОКОВЕ

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 октомври 2021 г.

Предложенията за проекти и идеята за представяне трябва да се изпращат на: loetsch@adk.deДо 22 ноември 2021 г.

Подбор на художници от кураторския екип

 

Май - декември 2022 г.

Онлайн презентации на произведения на изкуството в дигиталната платформа на Европейския съюз на академиите и други местни дейности (изложби, видеопрожекции, конференции, панелни дискусии).