Съюз на Българските Художници / Конкурси Конкурс за изработка на идеен проект за юбилейна награда на Община Шумен

31.08.20

Община Шумен обявява конкурс за изработка на идеен проект за юбилейна награда, която ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, образованието и науката.

 

Изисквания:

 • В конкурса могат да участват художници, скулптори и студенти.
 • За конкурса се приемат само авторски предложения, които не са участвали в други конкурси.

 

Съдържание:

 • Проектът да е съставен от три взаимосвързани части – пластика (до 30 см височина), плакет и диплома.
 • Макет на пластика с размери до 30 см във височина.
 • Макет на плакет.
 • Диплома, придружаваща пластиката / плакета.
 • Материалът на предлаганите проекти е по избор на автора.
 • Финансова рамка за реализиране на проекта в еднократен размер.

 

Жури и награди:

 • Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от жури, назначено със заповед на кмета на общината, състоящо се от седем членове - трима представители на Дружеството на шуменските художници, трима представители на Съюза на българските художници и един представител от Община Шумен.
 • Авторът представя проекта си устно или с придружителна записка.
 • Награди:

1 място – 1000 лв.

2 място – 700 лв.

3 място – 500 лв.

 • Община Шумен си запазва правото да подбере изпълнител на поръчката от класираните на първо, второ и трето място участници. С избрания кандидат ще бъде сключен  договор за изработване на определен брой  юбилейни награди.
 • Изпълнителят предоставя безсрочно на Община Шумен всички авторски права върху разработката и реализацията на проекта.

 

Срокове:

 • Проектни предложения се приемат до 20 октомври 2020 г. в стая 358 на Община Шумен. Приемащи служители: ст. експерт Женя Добрева и ст. експерт Ивайло Цанев.
 • Комплектът от документи /формуляр и декларация за авторство/ за конкурса се получават по електронен път на www.shumen.bg  Раздел „Култура, младежки дейности и спорт“ или на място, в стая 358 на Община Шумен.
 • Провеждането на конкурса ще се осъществи при явили се най-малко трима кандидати.

 

За контакти или въпроси: 054 / 857 752 – старши експерт Женя Добрева

и на имейл адрес j.dobreva@shumen.bg