Съюз на Българските Художници / Конкурси НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - БУРГАС 2018

28.05.18

 СТАТУТ

Под егидата на Община Бургас и патронажа на Кмета на града г-н Димитър Николов

“Морето, най-голямото събитие...”

Христо Фотев

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националната изложба “Приятели на морето” за съвременна живопис, графика и скулптура е най-старата извънстолична национална изява – от 1968 г., и се организира на всеки две години в Бургас. Изложбата беше прекъсната през 1984 г. и възстановена през 2004 г. През август 2018 г. се провежда осмо подновено  издание. В същото могат да вземат участие всички художници от България, с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

  1. Организатори на Националната изложба - биенале “Приятели на морето” – Бургас 2018 са Община Бургас, Бургаска художествена галерия “Петко Задгорски” и Дружество на художниците – Бургас
  2. Националната изложба биенале “Приятели на морето” – Бургас’2018 се провежда под патронажа на кмета на Община Бургас.

3. Оперативната работа се извършва от БХГ “Петко Задгорски” със съдействието на Дружество на художниците – Бургас.

4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.

5. Журирането на творбите за участие в Националната изложба биенале “Приятели на морето” и наградите се определят от седемчленно жури, съставено от авторитетни български художници и изкуствоведи и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на кмета на Община Бургас.

6. Експозицията на Националната изложба биенале “Приятели на морето” се подрежда в залите на БХГ “Петко Задгорски” и Дружество на художниците – Бургас.

7. Откриване на изложбата - 15.08. 2018 г., от 18:00 часа в залите на Бургаската художествена галерия “Петко Задгорски”.

8. Закриване на изложбата - 21.09. 2018 г.

 

III. НАГРАДИ

 Награда на Община Бургас за живопис – 2500 лв. и пластика.

Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв. и пластика

Награда на Община Бургас за скулптура – 2500 лв. и пластика

Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – 2000 лв.

Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.  

Награда на името на Тодор Атанасов

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом .

Наградените творби от Община Бургас и БХГ „Петко Задгорски“ остават във фонда на БХГ “Петко Задгорски”.

 

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.

2. Творбите се получават на адрес:

             8000 Бургас

             БХГ “Петко Задгорски”

             ул. “Митрополит Симеон” 24

             телефон: 056/842 169

3.Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Журирането ще бъде на 7 юли 2018 г. в БХГ “Петко Задгорски” – Бургас.

4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

- за живопис до 120/120 см без рамката

- за графика до 100/100 см без рамката

- за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.

Творбите да са в подходящ вид за експониране.

Графичните творби да бъдат рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при продажба е 30%.

6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7. Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като за всяка се заплаща отделно. Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.

8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, придружени от банкова разписка за платена такса за участие.

9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Такса участие - Национална изложба

При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ “Петко Задгорски” , като получава сертификат от галерията.

13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба - биенале „Приятели на морето”.

 

V. СРОКОВЕ

От 2 до 6 юли 2018 – получаване на творбите

7 юли 2018 –  журиране

15 август 2018 –  откриване на изложбата и обявяване на наградите

21 септември 2018 – закриване на изложбата.

За контакти:

БХГ “Петко Задгорски”

ул. “Митрополит Симеон” 24

8000 Бургас

тел. 056/842 169

Е-mail: burggallery@abv.bg

 

Дружество на художниците – Бургас

ул. „Александровска” 22

8000 Бургас

тел. 056/840 548

Е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.comЗА РЕГИСТРАЦИЯ