Съюз на Българските Художници / Конкурси НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ЗА IV ПЛЕНЕР ПО СКУЛПТУРА ОТ КАМЪК „ДОКОСВАНЕ ДО ПРИРОДАТА – МОРСКИ ИСТОРИИ“

12.04.18

Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обявява конкурс за проекти за IV пленер-конкурс "Докосване до природата". Събитието ще се проведе от 4 до 21 май 2018 г. на открита площадка в курорта „Св. Св. Константин и Елена".

Краен срок за кандидатстване: 22 април 2018 

Материал за работа: русенски варовик

Размери на камъка 80х80х140

 Авторите могат да представят повече от един проект.

Като продължение на тематиката от първите три пленера за връзката между морето, земята, природата и хората тази година творческата задача към скулпторите е „Морски истории“.

Проектите трябва да бъдат визуализирани под формата на скица, рисунка или снимка на макет и придружени с кратко описание на идеята. Към проектите трябва да бъде приложено и описание на постаментите, на материалите за укрепване и консервация, за да може творбата да бъде представена в завършен вид в парковото пространство на курорта.

 

Петте творби, които ще бъдат реализирани на четвъртия пленер, ще бъдат определени след журиране. 

 Необходими документи за кандидатстване: 

 - заявление за участие (тук)

- творческа автобиография

- проект за скулптура по обявената тема на пленера „Докосване до природата – Морски истории“.

 

Документация за участие в конкурса ще се приема:

 - на и-мейл foundation@stconstantine.bg

- на електронен или хартиен носител по пощата или по куриер, на адрес:

 

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

кк „Св. Св. Константин и Елена“

Административна сграда

Варна 9006

 

За контакти и повече информация: 052 383 943, 0884 41 30 30

IV пленер по скулптура „Докосване до природата“ се осъществява с финансовата подкрепа на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД“ и със съдействието на „Скални материали“ АД, гр. Русе – дружеството дарило необходимия камък за изработка на произведенията.           

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА IV ПЛЕНЕР-КОНКУРС ПО СКУЛПТУРА ОТ КАМЪК „ДОКОСВАНЕ ДО ПРИРОДАТА – МОРСКИ ИСТОРИИ“

4 – 21 МАЙ 2018, кк „Св. Св. Константин и Елена“

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пленерът по скулптура се организира от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и е замислен да се провежда като събитие, което да се осъществява веднъж годишно.

2. Участниците в пленера се определят след конкурс.

3. Създадените скулптурни произведения остават собственост на Фондация „Свети Свети Константин и Елена”, като се прилага регламентът на чл.42 от ЗАвПСП

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Създаване на скулптурна галерия на открито на територията на кк „Св. Св. Константин и Елена“ с цел да се обогати естетически парковата среда на курорта и той да се популяризира не само като територия за туризъм и отдих, но и като благоприятно място за създаване на изкуство.

2. Пленерът е с определена тематична насоченост, която има за цел да покаже чрез изкуството и чрез различните творчески интерпретации на авторите връзката между морето, земята, природата и хората.

3. Тема на IV пленер: „Докосване до природата – Морски истории“, материал: русенски варовик.

 

III ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

IV Пленер-конкурс по скулптура „Докосване до природата – Морски истории“ ще се проведе от 4 до 21 май 2018 г. на специално обособена площадка на територията на кк „Св. Св. Константин и Елена“.

 

IV ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на пленера се финансира от утвърден бюджет и допълнителни средства от програми за финансиране, спонсори и рекламодатели.

2. Експертното жури, което допуска авторите до участие, се състои от представители на организаторите, Община Варна, както и от творци и изкуствоведи, определени от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“.

3. Материалът, с който ще работят авторите е русенски варовик. Размери на камъка:  80х80х140 см.

 

V УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в пленера имат скулптори, които приемат условията на този регламент.

2. Кандидатите е необходимо да представят:

- заявление за кандидатстване по образец

- творческа автобиография

- проект за скулптура по обявената тема на пленера „Докосване до природата – Морски истории“. Проектът трябва да съдържа кратка обяснителна записка на идеята, която да е придружена с визуализация на проекта под формата на скица, рисунка или снимка на макет. Заедно с проекта авторите трябва да представят всички технически параметри за изпълнението на тяхната идея и да опишат подробно допълнителни материали, от които се нуждаят за окончателното завършване, позициониране в парковото пространство, укрепване и консервиране на произведенията – точни размери на фундаментите и от какъв материал да са направени; включване на желязна арматура, дървени трупи или други елементи за укрепване на статуите; необходими материали за консервиране и съхранение на скулптурите в открита среда. Журито, което допуска авторите до участие, се състои от представители на организаторите, община Варна, СБХ, както и от творци и изкуствоведи, посочени от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“. След разглеждане на проектите, комисията определя участниците в четвъртото издание на пленера. Предвидена е заключителна изложба на готовите творби.

3. Срок за приемане на документите: 2 – 22 април 2018 г

4. След разглеждане на кандидатурите и проектите комисия ще определи участниците в III пленер в кк „Св. Св. Константин и Елена“ – в срок до 27.04.2018 

5. Авторите на одобрените проекти ще бъдат информирани за това най-късно до 29.04.2018 г.

 VI ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

1. Организаторите осигуряват нощувки и храна на участниците за периода от 4 до

20.05.2018 в кк „Св. Св. Константин и Елена“.

2. Специално обособена площадка за работа на творците с достъп до електричество, палети, стълби.

3. Материал за скулптурите – русенски варовик, блокове.

4. Монтаж на готовите произведения в комплекса

5. Популяризиране на целите и резултатите от пленера в публичното пространство, социалните мрежи, собствените канали на организаторите и в медиите – регионални и национални.

6. Организиране на изложба с готовите творби.

7. Нетно възнаграждение в размер на 1000 лв. на участник, които се заплащат при успешното реализиране в рамките на пленера на проекта, с който авторът е бил одобрен за участие в него, в срок до 15 дни след завършване на пленера и при подписване на договор по чл.42 от ЗАвПСП.


VII ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Да изпълнят скулптурното произведение в посочения срок, съгласно одобрения

проект.

2. Да си осигурят необходимата техника и инструменти за работа.

3. Да подпишат декларация за спазване на изискванията за техническа безопасност по време на работа.

4. Пътните разходи са за сметка на участниците.

5. Авторите да не изискват допълнителни хонорари за участието си в дейностите, свързани с популяризирането на пленера в публичното пространство чрез уеб публикации, репортажи в медиите, създаването на каталог, снимки, записи или видео материали за събитието.

6. Да подпишат декларация, че са съгласни след приключването на пленера творбите им да останат собственост на организаторите с цел обогатяването на парковото пространство в курорта „Св. Св. Константин и Елена“.

7. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка.

 VIII СРОКОВЕ

- Обявяване на конкурс за творчески проекти, 2 – 22 април 2018 г.

- Журиране на постъпилите идейни проекти, 24 – 27 април 2018 г.

- Обявяване на участниците, 28 април 2018 г.

- IV Пленер-конкурс за скулптура от камък „Докосване до природата – Морски истории“, 4 – 20 май 2018 г.

- Изложба на готовите творби, 21 май 2018 г.

IX АВТОРСКИ ПРАВА

Всеки участник носи отговорност за съдържанието на своята продукция. С попълването

заявление за кандидатстване гарантира, че притежава пълни авторски права върху

предоставеното произведение за участие в пленера и позволява неговото публично

представяне и репродуциране за рекламните нужди на събитието. Организаторите на

пленера не носят отговорност по смисъла на закона за авторските права и не могат да

бъдат страна по възникнали спорове от подобно естество.

 X ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Исканата информация, включително и снимки може да бъде използвана в рекламните материали на събитието – електронни и печатни, на официалния уебсайт и на страницата на пленера в социалните мрежи.

 XI КОМУНИКАЦИИ

Пленерът разпространява и популяризира дейностите си чрез медийни партньорства, организиране на промоционални кампании в социалните мрежи и сред обществеността, публикуването на различни рекламни материали, чрез организирането на нарочни срещи с представители на средствата за масова информация.

Всички въпроси, свързани с пленера, нерегламентирани в настоящия правилник, се решават от Организационния комитет съгласно действащото законодателство в България.

 април 2018 г. Фондация „Св. Св. Константин и Елена“