Съюз на Българските Художници / Конкурси XV МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН САЛОН НА ИЗКУСТВОТО ОСТРОВЙЕЦ СВЙЕНТОКРЖИСКИ – ПОЛША

06.07.21

Есенният салон на изкуството се провежда под патронажа на кмета на Островйец Свйентокржиски. Изложбата ще бъде подредена в обновеното изложбено пространство на галерия BWA (461 кв.м).

1. В XV международен есенен салон на изкуството могат да участват художници, пребиваващи в Полша и други страни. В конкурса могат да участват художници, възпитаници и студенти от последната година бакалавърска степен или магистърска от академии за изящни изкуства. Също така и художници, които нямат диплома от академия за изящни изкуства, но са членове на арт асоциации.

2. Конкурсът приема творби от различни области на изкуството, направени през 2019-2021 г. (не са участвали в предишни издания на Салона), във всяка техника в следните дисциплини: живопис, графика, рисунка, скулптура. Да бъдат оригинали, да не са били награждавани в други конкурси, собственост на автора, не нарушават правата на трети страни, технически подготвени за изложба. Работи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.

3. Всеки художник може да участва с до 3 творби (триптих от картини, които не са свързани трайно помежду си, се третира като три творби), заедно с попълнена КАРТА за участие, биографична бележка (до 1000 знака), портретна снимка, подписана информационна КЛАУЗА и доказателство за платена такса за участие, на стойност 100 злоти или 25 евро по сметката на организатора.  Изпращат се на e-mail: artsalon@bwa.ostrowiec.pl

4. По технически причини форматът на картините не може да надвишава дължината от 2 м на по-късата страна.

5. Организаторът си запазва правото да не допусне до конкурса картини, които не могат да бъдат изложени по технически причини, както и да не приеме творби, ако може да се обжалват като нарушаващи полския закон или морални норми.

6. Доказателство за плащане, приложено към заявката, ще бъде условие за приемане на проиазведенията. При отпадане на произведенията от конкурса сумата няма да бъде възстановена.

7. Организаторът ще предостави каталог, съдържащ биографични бележки за авторите и репродукции на произведенията.

8. Разходите за доставка и връщане на произведенията, както и застраховка за времето на транспорта се поемат от авторите. Организаторите не носят отговорност за евентуални щети по време на транспортирането.

9. Произведенията трябва да бъдат оборудвани с необходимите елементи, позволяващи тяхното сглобяване и излагане.

10. На втори етап журито квалифицира творбите за следконкурсното изложение въз основа на представените оригинали и избира наградените творби. Етикети за творбите

11. Решенията на журито са окончателни.

12. Резултатите от конкурса и наградите ще бъдат обявени по време на откриването, ще бъде представен и каталогът.

13. Произведенията, получили Голямата награда, стават собственост на колекцията на галерия BWA Ostrowiec (в случай че бъде награден целият набор от творби, художникът дарява на галерията една работа, избрана от организатора).

14. Творбите, участващи в изложбата след конкурса, трябва да бъдат взети не по-късно от 1 март 2022 г. Те могат да бъдат взети лично или ще бъдат изпратени обратно за сметка на автора на адреса, посочен във формуляра за кандидатстване.

15. Неприбраните произведения до 1 март 2022 г. ще останат собственост на галерия BWA Ostrowiec.

16. Предоставянето на невярна информация от участника във формуляра за кандидатстване може да доведе до изключване от участието в Есенния салон на изкуството.

17. Организаторът предвижда, че журито може да присъжда ex aequo и допълнителни награди.

18. С кандидатстването участникът се съгласява със условията за участие в конкурса.

Срокове

До 31 юли 2021 г. – изпращане на кандидатурата.

След 16 август 2021 г. – публикуване на списъка с произведения, класирани за втори етап, на уебсайта на галерията www.bwa.ostrowiec.pl

До 3 септември 2021 г. – приемане на оригиналните произведения

22 октомври 2021 г. в 18:00 – тържествено откриване на изложбата и връчване на награди на победителите

31 декември 2021 г. – закриване на изложбата, след което произведенията ще бъдат изпратени обратно на авторите

Адрес

Biuro Wystaw Artystycznych

ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

POLAND

tel.: + 48 41 263 20 48

e-mail: artsalon@bwa.ostrowiec.pl

www.bwa.ostrowiec.pl

Director of BWA Ostrowiec Jolanta Chwałek, mobile: +48 663 666 466

Curator of the 15th IASoA: Artur Bartkiewicz, PhD, mobile: +48 665 444 744

Банкова сметка за превод на таксата за участие (25 евро):

BWA Gallery bank account

PKO BP S.A. Ostrowiec 25 1020 2674 0000 2502 0066 2221

IBAN Number PL25102026740000250200662221, SWIFT-BIC Code: BPKOPLPW

НАГРАДИ

Голяма награда - Homo Quadratus Ostroviensis статуетка, парична награда в размер на 10 000 злоти (2200 евро) и индивидуална изложба в галерия BWA Ostrowiec

Втора награда - 7000 злоти (1550 евро)

Трета награда - 5000 злате (1100 евро)

Носителите на втора и трета награда ще получат плакет