СБХ - Структура

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ - СБХ

Съюзът на българските художници - СБХ е творческо сдружение с идеална цел на професионални художници и изкуствоведи. Неговите ръководни органи са:

  • Общо събрание
  • Управителен съвет
  • Изпълнително бюро
  • Председател

Висш орган е Общото събрание, което се свиква от Управителния съвет.


Председател на СБХ: Любен Генов      

Членове на Управителния съвет: Димитър Грозданов, Богомил Живков, Десислава Минчева, Ивайло Дженев,  Станислав Памукчиев, Бойко Митков, Весела Радоева, Цвятко Остоич, Богомил Живков, Александър Радославов, Георги Чалъков, Стефан Божков, Долорес Дилова, Емил Стойчев, Митко Динев, Стоил Мирчев


Устав на Съюза на българските художници

Бяла книга на СБХ

 

3000 ХУДОЖНИЦИ И КРИТИЦИ

Понастоящем в съюза членуват около 3000 художници и критици от всички творчески генерации. Членството е индивидуално и е структурирано в 17 секции: Живопис, Графика и илюстрация, Скулптура, Критика, Карикатура, Рекламен дизайн, Сценография,Реставрация, Монументални изкуства, Дизайн, Керамика, Графичен дизайн, Секция „13” - неконвенционални форми, Дърворезба, Бижута, Текстил, Комикс.

В страната са създадени представителства, които обединяват членовете на съюза и по териториален принцип. СБХ в своята дейност подпомага реализацията на творческите проекти на своите членове; осигурява за тях информация за значими събития и форуми от национален и международен характер и съдейства за осъществяване на творчески контакти. Всеки художник, член на Съюза, може да се ползва от социалните програми и възможностите за защита на професионалните интереси и авторски права, възможност за участие в различни конкурси, симпозиуми, пленери.

СБХ притежава най-големия изложбен комплекс за съвременно и класическо българско изкуство - залите на ул. „Шипка” 6 и салона на галерия „Райко Алексиев” на ул. „Г. С. Раковски” № 125. Изложбената политика е отворена за идеи и проекти от различен характер. В салоните на СБХ се провеждат различни  изложби – самостоятелни, колективни, юбилейни, ретроспективни, гостуващи, а също и авторитетни международни прояви и авангардни форми. СБХ членува в следните международни организации: АИАП, ИКОМОС, ИКОГРАДА, АИКА. 


ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ СБХ 

Експертният съвет е структура на СБХ, която от създаването си през 1992 г.  предоставя експертни становища, изготвя сертификати за автентичността, състоянието и  качествата на художествени произведения, дава консултации, експертно мнение и оценки по въпросите на визуалните изкуства, дизайна, реставрацията и синтезните форми при поискване от  държавни институции, неправителствени организации, фирми, учреждения, органите на съда и следствието, частни лица и т. н. ЕС на СБХ работи на принципа на възмездността.

За контакт: Мариела Янакиева - тел.: 02 / 846 73 53


Закон за авторското право и сродните му права