СБХ - Структура

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ - СБХ

Съюзът на българските художници - СБХ е творческо сдружение с идеална цел на професионални художници и изкуствоведи. Неговите ръководни органи са:

  • Общо събрание
  • Управителен съвет
  • Изпълнително бюро 
  • Председател

Висш орган е Общото събрание, което се свиква от Управителния съвет.


Председател на СБХ: Любен Генов      

Членове на Управителния съвет: Ивайло Дженев, Антон Стайков, Станислав Памукчиев, Олимпия Даниел, Долорес Дилова, Цвятко Остоич, Елена Панайотова, Деля Чаушева, Момчил Мирчев, Цветослав Христов-Цупи, Богомил Живков, Тоня Горанова, Слав Недев, Пламен В. Петров, Радослав Симеонов, Евгени Недев.

РАБОТНО ВРЕМЕ на галерите на СБХ

Галерия на СБХ „Шипка" 6                     вторник - събота   11 - 19 часа
Галерия „Райко Алексиев"                      вторник - събота   11 - 19 часа 

Банкова сметка: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26,   при банка УниКредит БУЛБАНК, BIC (SWIFT) на банката: UNCRBGSF ,  като задължително се вписват трите имена и основанието (например сума за членски внос за съответната година).

Лого на СБХ

Устав на Съюза на българските художници

Правилник на СБХ за провеждане на индивидуални, колективни, международни и други изложби в изложбените пространства на СБХ

Бяла книга на СБХ

 

3000 ХУДОЖНИЦИ И КРИТИЦИ

Понастоящем в съюза членуват около 3000 художници и критици от всички творчески генерации. Членството е индивидуално и е структурирано в 17 секции: Живопис, Графика и илюстрация, Скулптура, Критика, Карикатура, Рекламен дизайн, Сценография,Реставрация, Монументални изкуства, Дизайн, Керамика, Графичен дизайн, Секция „13” - неконвенционални форми, Дърворезба, Бижута, Текстил, Комикс.

В страната са създадени представителства, които обединяват членовете на съюза и по териториален принцип. СБХ в своята дейност подпомага реализацията на творческите проекти на своите членове; осигурява за тях информация за значими събития и форуми от национален и международен характер и съдейства за осъществяване на творчески контакти. Всеки художник, член на Съюза, може да се ползва от социалните програми и възможностите за защита на професионалните интереси и авторски права, възможност за участие в различни конкурси, симпозиуми, пленери.

СБХ притежава най-големия изложбен комплекс за съвременно и класическо българско изкуство - залите на ул. „Шипка” 6 и салона на галерия „Райко Алексиев” на ул. „Г. С. Раковски” № 125. Изложбената политика е отворена за идеи и проекти от различен характер. В салоните на СБХ се провеждат различни  изложби – самостоятелни, колективни, юбилейни, ретроспективни, гостуващи, а също и авторитетни международни прояви и авангардни форми. СБХ членува в следните международни организации: АИАП, ИКОМОС, ИКОГРАДА, АИКА. 


ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ СБХ 

Експертният съвет е структура на СБХ, която от създаването си през 1992 г.  предоставя експертни становища, изготвя сертификати за автентичността, състоянието и  качествата на художествени произведения, дава консултации, експертно мнение и оценки по въпросите на визуалните изкуства, дизайна, реставрацията и синтезните форми при поискване от  държавни институции, неправителствени организации, фирми, учреждения, органите на съда и следствието, частни лица и т. н. ЕС на СБХ работи на принципа на възмездността.

За контакт: Мариела Янакиева - тел.: 02 / 846 73 53


Закон за авторското право и сродните му права